Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek (Feltételek) hatálya Szolgáltató weblapján és webshopjában (http://shop.floorbyblue.hu, továbbiakban: weboldal, webshop) megkötött szerződésekre és egyéb jogviszonyokra terjed ki.

 

1.                 Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: floor by Blue Kft.

A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe, panaszkezelés helye: info@floorbylue.hu

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-335646

Adószáma: 26622442-2-41

Telefonszáma: 36 1 465 8060

Bankszámla száma: OTP Bank, 11784009-22238650

A szerződéskötés és a jogviszony során alkalmazott nyelv: magyar

 

2.                 Alapvető rendelkezések:

 

 1. A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény, valamint – amennyiben a vásárló a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, úgy - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

 

A vásárló abban az esetben minősül fogyasztónak, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen Feltételek 2024. március 14-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépéssel egyidejűleg közzéteszi és a hatályba lépést követő megrendelésekre a módosított Feltételek lesznek irányadóak. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója a webshop-nak, a vonatkozó szabályzatokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop és a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A weblapon a Felhasználó vásárlást csak és kizárólag regisztrációt követően kezdeményezhet. A regisztráció és a és a vásárlás érdekében a jelen Feltételekben és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában leírt adatok megadása kötelező, a megadott adatokat a Szolgáltató a Tájékoztatóban leírt módon kezeli. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatását nyújtani nem tudja.

 

3.                 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt adókat és az áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. A Szolgáltató kiszállítási szolgáltatás nem biztosít, csak a személyes átvételt biztosítja térítésmentesen. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

 1. A webshopban Szolgáltató csak és kizárólag ún. modul-szőnyeg termékeket értékesít, legfeljebb az elérhető raktárkészlet erejéig. A termékek sajátosságából fakadóan csak teljes doboz rendelhető meg, az egy dobozban található felület nagysága 5nm, így a megrendelésben megadott felület nagyságának minden esetben maradék nélkül oszthatónak kell lennie 5-vel. A Szolgáltató az adott termék esetén részletesen feltünteti a termék nevét, elérhetőségét, az elérhető darabszámot, a termék leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.                 Rendelés menete és a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések

 

 1. Felhasználó a szükséges adatok megadását követően kezdheti meg és véglegesítheti vásárlást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vásárláskor megadott adatok rögzítése során saját felelősségére jár el és szavatolja az ott megadott adatok helyességét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy tévesen megadott adatokért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az adott megrendelést törölje, amennyiben joggal feltételezi, hogy a Felhasználó a Regisztráció során olyan adatokat adott meg, amelyek hamisak, pontatlanok vagy hiányosak.

 

 1. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, és a termékek darabszámát beállítja. Amennyiben a termékből a megvásárolni kívánt mennyiség nem áll rendelkezésre, úgy az elérhető maximális mennyiségszám kerül beállításra.

 

Amennyiben az adott termék nem elérhető, vagy a szükséges darabszám nem áll a Szolgáltató készletén rendelkezésre, úgy a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az igényelt darabszám és az email címe megadásával értesítést kérjen. Ebben az esetben, amennyiben ismét elérhetővé válik az adott termék, úgy a Felhasználó értesítést kap a Szolgáltatótól. A Felhasználó tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a termék ismételt elérhetőségéről szóló értesítés esetleges elmaradása miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva, illetve az ott megjelölt valamennyi paramétert módosíthatja (a termék mennyisége, a terméket törölheti, új termékeket helyezhet a kosárba, stb.). A kosár – kilépéstől függetlenül - tartalmazza az összes oda behelyezett, vagyis megvásárolni kívánt terméket, amennyiben a kosár tartalmát a Felhasználó változtatni kívánja, úgy az egyes tételeket törölnie szükséges.

 

Amennyiben a Felhasználó a vásárlás megkezdését követően a vásárlást nem fejezi be és a vételárat nem fizeti meg a Szolgáltató részére jelen Feltételek szerint 3 órán belül, úgy a megrendelés automatikusan törlődik és a Szolgáltató nem köteles annak teljesítésére.

 

 1. Felhasználó, amennyiben az adott termékek megvásárlása mellett dönt, úgy a szükséges adatok mellett megadja a számlázási adatokat. A kiválasztott termékek megvásárlása és a vételár megfizetése

(i)      azonnali bankkártyás fizetéssel a SimplePay-rendszerén keresztül vagy

(ii)     a Szolgáltató által, a vásárlás véglegesítését követően megküldött díjbekérő/előlegbekérő számlán szereplő vételár Szolgáltató részére átutalással történő előrefizetéssel

lehetséges, vagyis a Felhasználó köteles a megrendelésben megjelölt vételárat bankkártyával vagy az ott megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással megfizetni.

 

A vételár megfizetésére nyitva álló határidő mind a bankkártyás, mind az átutalásos fizetés esetén 3 óra, amelynek kezdőidőpontja a megrendelés leadásának időpontja. Amennyiben a vételár megfizetése határidőben nem történik meg, úgy a megrendelés 3 óra és 1 perc elteltével törlésre kerül, és a Szolgáltató az adott jogviszonytól eláll.

 

A megjelölt ár nem tartalmazza a termékek kiszállításának díját. A termékek alapesetben a Szolgáltató mindenkori raktárában, személyesen vehetők át, melynek címét a megrendelés folyamata során a Szolgáltató minden esetben külön feltűnteti. Amennyiben a Felhasználó kiszállítási szolgáltatást kíván igény bevenni, úgy a Szolgáltatótól erre egyedi árajánlatot kell kérnie az info@floorbyblue.hu email címen vagy a kiszállítási szolgáltatást önállóan, saját szervezésében és költségére kell megszerveznie.

 

 1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján a termékek vételárához kapcsolódó összes költséget tartalmazza, ide nem értve a kiszállítás díját. A számlát a termék átvételét követően küldjük meg (i) elektronikus úton, e-mail-en keresztül vagy (ii) postai úton a Felhasználónak vagy az általa erre megbízott személynek. Felhasználó vagy az általa erre megbízott személy köteles a termékeket az elszállításkor megvizsgálni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termékeket megtekintett állapotban veszi meg.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap és a felek közötti jogviszony a visszaigazolás alapján jön létre, külön írásbeli szerződés megkötésre nem kerül. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak a Szolgáltató által e-mail-en történő visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy a Szolgáltató levele bármely informatikai megoldás miatt (pl.: spam-szűrés) nem válik elérhetővé a Felhasználó részére.

 

 1. A Szolgáltatónak jogában áll bármikor, indokolás nélkül a Felhasználó megrendelését törölni, így különösen – de nem kizárólagosan – amennyiben:

·        a Felhasználó megszegi a jelen Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató bármelyik részét; vagy

·        a jelen Feltételek szerint fizetési késedelembe esik,

·        a jelen Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott bármely esetben; vagy

·        amennyiben a Felhasználó olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használ, amely a webshop működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy

·        saját megítélése és döntése alapján, bármikor törölje valamely Felhasználó megrendelését, és korlátozza, vagy megakadályozza Felhasználó termékekhez történő hozzáférését és használatát, értesítés nélkül,

·        bármely időpontban, akár előzetes értesítés és indoklás nélkül a webshop-hoz való hozzáférést, annak használatát, részben vagy egészben korlátozza, módosítsa vagy véglegesen megszűntesse.

 

5.                 A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

 1. A megrendelések feldolgozása (ide értve azok visszaigazolását, díjbekérők kiküldését, stb.) automatikusan történik, ugyanakkor a szállítással kapcsolatos egyeztetéseket minden munkanapon 9-17 óra között lehet e-mail-en vagy telefonos megkereséssel megtenni.

 

 1. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül, kivéve ha a felek ettől eltérő, akár azonnali teljesítésben állapodnak meg.. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

 1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.

 

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

 1. Személyes átvételre vonatkozó szabályok

 

A Felhasználók számára a Szolgáltató a személyes átvételt biztosítja. A személyes átvétel részleteit, amennyiben a vételár megfizetésre került, az erről szóló visszaigazolásban megjelölt címen teszi lehetővé, előre egyeztetett időpontban.

 

A személyes átvételre abban az esetben kerülhet sor, ha a rendelés leadását követő visszaigazolást is megkapta a Felhasználó, melyben tájékoztatást kap a megrendelt termékekről. A Felhasználónak a visszaigazolásban vagy a külön tájékoztatásban szereplő dátumtól számított 10 napig van lehetősége a termék átvételére. Amennyiben 10 napig nem történik meg az átvétel, illetve sem e-mailben, sem telefonon Felhasználó nem kéri az átvételi határidő meghosszabbítását, rendelése „Nem vette át” státuszt kap és törlődik a teljesítendő rendelések közül. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés teljesítésétől elállhat.

 

Amennyiben rendelését a Felhasználó nem vette át 10 napos határidő alatt, úgy a következő naptól a Felhasználó reklamációval nem élhet, amennyiben az általa megrendelt termék nem áll rendelkezésre.

 

 1. Amennyiben a felek közötti jogviszony bármely okból megszűnik és a Szolgáltatót ezen okra tekintettel visszafizetési kötelezettség terheli a Felhasználó részére, úgy a visszafizetési kötelezettség teljesítésére a 6-ik fejezet rendelkezései - értelemszerű alkalmazással - irányadóak.

 

 

6.                 Elállás joga

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, amennyiben azt személyesen nem tekintette meg (vagyis a szállítást a más harmadik személy bevonásával intézi) az elszállítást vagy kiszállítást megelőzően.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webshopban értékesített termék megtekintését a Szolgáltató lehetővé teszi és azok átvételét személyes átvétel formájában biztosítja. A  termékek megtekintését a Szolgáltató oly módon biztosítja, hogy a Felhasználó a termékeket megnézheti, sérülésmentesen kinyithatja átvételkor a dobozokat, a benne lévő 20 db szőnyeglapokat megvizsgálhatja azzal, hogy a szőnyeglapok hátlapja és textil része nem koszolódhat, illetve a dobozt nem lehet széttépni, vagy sérüléssel nyitni. Amennyiben a termékek megtekintésétől a Felhasználó eltekint, úgy megtekintés hiányában, illetve a megtekintés utáni átvétel esetén sem teszi lehetővé a Szolgáltató a szerződéstől történő elállást. Mindezen szabályok mellett az elállási minta-nyilatkozatot a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi a Szolgáltatótól előzetes megtekintés nélkül.

 

 1. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t a Szolgáltató részére. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, ide nem értve a szállítás díját. A visszatérítés feltétele, hogy a termékek és azok csomagolása is sértetlenül visszaszállításra kerüljön a Szolgáltatóhoz, vagyis a Szolgáltató csak és kizárólag sértetlen és hiánytalan termékek, csomagolások és dobozok esetén tud visszatérítést teljesíteni.

 

 1. A Szolgáltató a visszatérítést csak átutalással tudja teljesíteni, amennyiben a Felhasználó a bankszámlaszámát a Szolgáltatónak megadja. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

 

 1. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

 1. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, a jelen fejezet 1. pontja szerinti elállási nyilatkozat kitöltésével és megküldésével teheti meg a Szolgáltató részére küldött e-mail útján vagy postai úton írásban történő jelzéssel.

 

 1. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ide értve a lerakási és egyéb kezelési útmutatókban leírt szabályokat, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

 

 1. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el .

 

7.                 Szavatosság

 

1.       A Szolgáltató és a Felhasználó a felek közötti jogviszony létrejötte esetére megállapodnak, hogy a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján a kellékszavatossági igény benyújtásának ideje és ennek megfelelően a Felhasználó kellékszavatossági igényének elévülési ideje a teljesítés időpontjától számított egy év. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettsége csak rendeltetésszerű használat esetén és csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a Felhasználó a lerakási és egyéb kezelési útmutatókban leírt szabályokat betartotta és teljesítette. A Szolgáltató a lerakási hibákra visszavezethető károk miatt semmilyen felelősséget nem vállal és kellékszavatossági kötelezettség sem terheli.

 

2.       A Felhasználó kellékszavatossági igénye esetén – sorrendben - kérheti elsősorban a termék javítását, illetve a cseréjét, másodsorban pedig árleszállításra tarthat igényt, vagy elállhat a szerződéstől.

 

3.       Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölni.

 

4.       Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg szavatosság alapján?

 

A szavatosság időtartama 5 (öt) év. A szavatossági határidő a termék Felhasználó részére történő átadása napjával kezdődik, de csak és kizárólag rendeltetésszerű használat esetén, a vásárláskor kapott karbantartási és fektetési útmutató maradéktalan betartása esetén.

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. Amennyiben a Felhasználó nem minősül fogyasztónak, úgy a Szolgáltató jótállási kötelezettséget nem vállal.

 

5.       Mikor mentesül a vállalkozás a szavatossági kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató szavatossági kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha bizonyítható, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett és nem rendeltetésellenes használat vagy a lerakási és egyéb kezelési útmutatókban leírt szabályok megszegésével jött létre.

 

6.       Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

7.       Szavatosság keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

·        elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen különösen arra tekintettel, hogy a Szolgáltató csak a rendelkezésére álló termékek értékesítésére vállal kötelezettséget, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

·        ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta (tekintettel az előző bekezdésben leírtakra), e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést (amennyiben az lehetséges) – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

8.       A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyibe a termékek lerakása megtörtént, úgy az elállási jogát nem gyakorolhatja.

 

8.                 A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

 1. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági igényét írásban dokumentálja. Az írásbeli dokumentáció másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani. A Szolgáltató a dokumentációt t a jogszabályokban meghatározott ideig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 1. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 15 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

 

9.                 Vegyes Rendelkezések

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

10.              Panaszkezelés rendje

 

 1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban, az info@floorbyblue.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontját írásban rögzíti, és azt megküldi a vásárlónak.. 

 

 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 15 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát a jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg 5 évig) megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és az alábbi békéltető testülethez is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

 

Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

 1. Peres eljárás esetén a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

11.              Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatvédelmi nyilatkozat (floorbyblue.hu)

 

 

Budapest, 2024.03.14.